logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for element:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engelement
norchemistry [n]: element [n]
component [n]: komponent [u], del [u], element [n], bestanddel [u]
spachemistry [n]: elemento [m]
component [n]: componente [m], pieza [f], parte [f], elemento [m]
swechemistry [n]: element [n]
component [n]: komponent [u], del [u], element [n], beståndsdel [u]
Synonyms:
 1. [n]: component, constituent, factor, ingredient, part [gt], section [gt], division [gt]
 2. [n]: chemical element, substance [gt], matter [gt]
 3. [n]: component, constituent, part [gt], portion [gt]
 4. [n]: substance [gt], matter [gt]
 5. [n]: environment [gt], environs [gt], surroundings [gt], surround [gt]
 6. [n]: situation [gt], state of affairs [gt]
 7. [n]: straight line [gt]
Derived terms:deciding element, decisive element, elementary, elementary school, trace element, elemental, elementariness, oligoelement, sub-element, chemical element, element 104, element 105, element 106, element 107, element 108, element 109, element 110, element 111, element 112, element 113, element 114, element 115, element 116, element of a cone, element of a cylinder, elementary education, elementary geometry, elementary particle, elements, heating element, identity element, logic element, metallic element, picture element, plot element, rare-earth element, sensing element, threshold element, transuranic element
Example:
 1. Hard work is the main element of success.
 2. Education is a critical element.
 3. Tenderness is an important element in a persons character.
 4. Tom is in his element when he is playing baseball.
 5. She is in her element when it comes to tennis.
 6. The story has in it something of the element of tragedy.
 7. This is an interesting case where there is no principal determining element.
 8. The result of this experiment leads to our presumption that element T determines the entire structure.
 9. When all is said and done, the most precious element in life is wonder.
 10. The individual is the fundamental element of a community.
 11. In my understanding, Robinson treats this element as secondary.
 12. I am out of my element in math.
 13. Young people can recognize this about romantic love, but they find it hard to accept the same fierce element in parental affection.
 14. Color is the most sacred element of all visible things.
 15. The most precious element in life is wonder.
 16. If other conditions are equal, the temperature must be the most influential element in this experiment.
 17. Conformity is an essential element of our homogeneous community.
 18. Hard work is an essential element of success.
 19. Hes in his element when working on the farm.
 20. He is in his element when talking economics.
Results found in Norwegian dictionary
norelement
engelectricity [n]: cell
chemistry [n]: element
komponent [n]: component, part, element
spaelectricity [n]: elemento [m]
chemistry [n]: elemento [m]
komponent [n]: componente [m], pieza [f], parte [f], elemento [m]
sweelectricity [n]: element
Synonyms:det samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, emne, gjenstand, greie, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre, objekt, pikk og pakk, sak (muntlig mening), ting, tingest
Derived terms:elementær, uroelement, sporelement, varmeelement, underelement, elementærkunnskaper, elementarvesen
Wiki:Element betyr grunnstoff eller grunnemne og angir det stoffet, eller de stoffene, som en mener at andre ting er satt sammen av. Berømt er antikkens teori om de fire elementene vann, luft, jord og ild. Denne læren, om at alle ting var oppbygd av disse fire elementene, ble hevdet av blant annet Empedokles og Aristoteles.
Example:
 1. Forbrytelsens element er en dunkel og bisarr dansk film om ekspolitimann som jager sexbesatt barnemorder gjennom et nattsvart Europa.
 2. Forbrytelsens element heter hans metafysiske thriller meget mystifiserende, den skal gå i gobelinaktig Tarkovskijstil. von Trier er forresten slett ingen aristokrat, men så selvsikker at han på filmskolen ble tillagt tilnavnet von, en tributt til den østerrikske filmskaperen Erich von Stroheim, mannen alle elsket å hate. von Stroheim var heller ikke adelig, men ytterst begavet.
 3. Oppbygget må ikke fremtre selvhevdende i forhold til omgivelsene, men som et formidlende element mellom bygninger av forskjellig karakter.
 4. Brød og kornprodukter må være et selvfølgelig element i kostholdet til alle toppidrettsutøvere, mener Bjørn Kjeldsen.
 5. Claireobscure, lysmørke, er et viktig element i min teknikk.
 6. De forbindelser vi bygget opp overfor SovjetUnionen, på basis av dialog og med sikte på å oppnå balanse og hvor Helsingforsavtalen er et viktig element, har forfalt.
 7. Det finnes intet element innenfor det moderne teater som...
 8. Det tryggeste kan derfor være å holde seg til norsk bondekost som et forebyggende element, mente Buttedahl.
 9. Et element av gambling vil det alltid være i en slik sak, men jeg har vanskelig for å se at Ap efter et regjeringsskifte kan komme med et dårligere tilbud enn de borgerlige har lagt på bordet.
 10. Et viktig element som har gitt større realisme i Nordsatarbeidet, er TeleXprosjektet, som var et svensk initiativ, men som nå blir virkeliggjort som et samarbeidsprosjekt mellom Sverige, Norge og Finland.
 11. Evnen til å artikulere det kreative element som finnes i alle - mer eller mindre og på vidt forskjellige måter.
 12. For det første at frys ikke er et mål i seg selv, men et element som kan bidra til forhandlinger om reduksjon av antall atomvåpen.
 13. Fordelen med denne type utstilling er at de besøkende kan se båtene i sitt rette element, og tidspunktet på året gjør at en rekke interessante 1985nyheter blir presentert, sier Finn Lysebråte.
 14. Ideen med å bruke lenken som det symbolske element kom tidlig i arbeidet med vinnerutkastet, sier en meget opprømt og glad Johannes Block Hellum til Aftenposten.
 15. Ingen behøver å være i tvil om at skattepolitikken vil bli et sentralt element i Høyres valgkamp, det er jo et av områdene innen politikken hvor forskjellen er klarest mellom Høyre og Arbeiderpartiet.
 16. Ja, dessverre - og dette er et element som gjør vår kulturdebatt uforståelig for alle som ikke hører hjemme i dette landet.
 17. Jada, det er kommet frem i den ene meningsmålingen efter den andre, sier Marit Rosendal som er det faste element i et program som skifter programledere hver tredje måned.
 18. Kontiki Datas enorme interesse i dette navnet borger for nettopp dette økonomiske element, sa advokat Glad.
 19. Musikken er naturligvis et bærende element i forestillingen.
 20. Når man fra sovjetisk side idag benekter eksistensen av ethvert militært element i landets romfartsprogram, kan det bare bety at de i stedet for å balansere amerikanske tiltak, søker militær overlegenhet for såvel defensive som offensive formål, heter det i rapporten.
 21. Reformer i skattesystemet er nøklene til en mer rettferdig inntekts og formuesfordeling og dermed etviktig element i bekjempelsen av inflasjon, sa Harlem Brundtland, som i sin sikkerhetspolitiske redegjørelse gav Kristelig Folkeparti ros for sitt frysutspill.
 22. Samtidig er jeg også litt skeptisk til den enkle virkelighetsforståelse, som også gjelder i Høyre, at man ved å skille ut ett element i et hele og erstatte det med et annet, løser alle problemer.
 23. Sparing er ikke det eneste element i denne sak.
 24. Så meningen er altså at vi skal bli som små barn ved atter å oppsøke vårt opprinnelige element, disponent Johan Aglen ?
 25. Velger vi et slikt perspektiv vil møte også kunne spille en industripolitisk rolle og bli et viktig element i en industriell fornyelse.
 26. Videre bør man utvide det kreative element i skolen, og dette bør komme til uttrykk, blant annet i den reviderte mønsterplanen i Norge.
 27. 78årige Karen Thürmer trives godt i det våte element.
 28. ALL verdens informasjonskampanjer, stadig bedre svømmeferdighet og bedre utstyr ser ut til å komme til kort overfor til dels vettløs omgang med det våte element.
 29. Aftenposten var forleden med på en bedriftslederbefaring til Ringebu og SørFron med Frya som sentralt element.
 30. Alexander Goehrs Nonomiya er inspirert av et gammelt janpansk drama, og her spiller det ornamentale element en stor rolle.
Results found in Swedish dictionary
sweelement
engelectricity [n]: cell
chemistry [n]: element
komponent [n]: component, part, element
norelectricity [n]: element
spaelectricity [n]: elemento [m]
chemistry [n]: elemento [m]
komponent [n]: componente [m], pieza [f], parte [f], elemento [m]
Synonyms:
 1. ingrediens, part, bit, komponent
 2. omständighet, variabel
Derived terms:elementär, oroselement, spårelement, värmeelement, designelement
Similar words:
spaelemento
norelefant
engelegant
engeleven
engeleventh
engelemental
spaelementos
Your last searches:
 1. elementLast searches

# NAL Term
1 Flag holde oppe
2 Flag disfavør
3 Flag sacador
4 Flag tannprotese
5 Flag generativ
6 Flag falta de cultura
7 Flag gifta sig med
8 Flag intonasjon
9 Flag godtgjørelse
10 Flag railroad barrier
11 Flag fnitter
12 Flag be certain about
13 Flag stigmatisera
14 Flag telephotographic
15 Flag profundo
16 Flag gulvlist
17 Flag Ciudad de Méjico
18 Flag anxious

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 516 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3032 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 716 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1376 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4250 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5133 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5409 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4515 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5106 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9062 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1857 - seconds.

mobiltelefon