logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppsett:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noroppsett
enggeneral [?]: Setup
spageneral [?]: El programa de instalación
swegeneral [?]: Setup
Synonyms:
 1. avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, valg
 2. diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabell
Derived terms:tapetoppsetter, oppsetting, oppsette, grafisk oppsett
Anagrams:stoppet
Example:
 1. At man i 50årene solgte billetter til akvariet a kr. 1, pr. stk. med totalsum kr. 57 452,, og ikke som du sier for hundretusener, er sammen med ovennevnte gave årsaken til at man har finansiert oppsett av et romprogram, og det - efter styrets mening - mer eller mindre fullkomne anlegg som er oversendt Byplankontoret i Oslo for regulering av området Fiskevollbukten.
 2. Bystyret ga igår sin enstemmige tilslutning til et forslag om standardisering og forkorting av saksfremstillingene og oversiktlige oppsett over hvilke forslag som det skal voteres over.
 3. Det burde selv den tungnemme kunne lese ut av mitt forrige oppsett !
 4. Det fremgår av hele mitt oppsett !
 5. Det lekre, utstuderte omslagsbildet, tekster og oppsett ligger helt på linje med det vi er vant med å få servert fra Oslo Mynthandel til deres storauksjoner her i Oslo høst og vår.
 6. Dette var headingen på oppsett i Aftenpostens aftenutgave 18 / 784.
 7. Efter professor Mæhles siste oppsett ser det ut til at vi har en del sammenfallende synspunkter i sprogspørsmål.
 8. Endelig en overkommelig reolseksjonstereo / TV oppsett som kan settes opp overalt - uten besvær for kunder med de berømte 10 tommeltotter.
 9. Forfatteren har i et enkelt oppsett forsøkt å skildre en mann som er på vei ut.
 10. I Aftenposten 13. desember 1982 stod det et oppsett med overskriften Sovjetmilliarder til fredsbevegelser i vest.
 11. Langveisfarende Kristen T. Gundersen hadde en fin dag, og seiret i begge sine to oppsett.
 12. Mammas, pappas og en fremmeds stemme kunne i et eksperimentelt oppsett demonstreres å ha ulike effekter på spebarns sugemønster.
 13. Med et slikt oppsett må det jo bli vanskelig.
 14. Med grunnlag i Aftenpostens oppsett kom en rekke leserinnlegg mot fredsbevegelsen.
 15. Mitt siste spørsmål går på Arbeiderbladets oppsett 13. januar iår, hvor det står at 40 000 pensjonister er snytt for 40 millioner.
 16. Som jeg nevnte i mitt oppsett i Aftenposten 27. juni var han, efter å ha vært varaordfører i Trondheim 192930 ordter å ha vært varaordfører i Trondheim 192930 ordfører i 193134.
 17. Ustvedt anfører i sitt oppsett at representative oppslagsverk om vårt lands politiske historie alle anfører et H eller Høyre ved Cappelens navn.
 18. Det må imidlertid være på sin plass å peke på at Dagbladets oppsett inneholder flere uriktigheter med hensyn til omtalen av advokat Kleivens medvirkning i saken.
 19. Vi hadde et lignende oppsett for noen sesonger siden, og det fungerte veldig bra, sier Hosleoppmann, Øyvind Eitrheim.
 20. Arne Storheim, den norske Santalmisjon, har i Aftenposten 7 / 10 et oppsett om hvordan næringslivet kan få fradrag ved ligningen for gaver til ideelle / kristne organisasjoner.
 21. Det kan være alt fra en raffinert matematisk struktur for å modellere oljereservoarer i Nordsjøen til et enkelt oppsett for å regne ut anvendt tid og så sortere efter rekkefølge i lokalklubbens skirenn.
 22. En deling ville blant annet gjøre det nødvendig å ha dobbelt oppsett av alt bakkeutstyr, noe som koster enormt.
 23. En rapport fra Cubas egen nasjonalbank nylig var imidlertid et prektig oppsett over hvor anstendig og ansvarsfullt Castroregimet bør oppføre seg for ikke å bli utestengt fra lånemuligheter i Vesten.
 24. For hver art er det i rapporten laget et oppsett som gir opplysninger om alle norske funn, et lite kart over funnstedene, opplysninger om insektenes krav til miljøet og en vurdering av artens status og hvilke faktorer som truer den.
 25. For å få et verdig oppsett er vi meget strenge med godkjennelse av dødsannonser.
 26. Men det er rigget dobbelt oppsett av teknisk utstyr, slik at det ikke skal oppstå for lange pauser mellom artistene.
 27. Men det har også vært et annet oppsett, og det var da FBI ledet avhørene i det norske politihus, svarte Treholt.
 28. RV fremla et oppsett fra landsmøtepapirene med resultatet av Ap.s medlemsvervingskampanje som ifjor ga en vekst på godt under 400 medlemmer, og mente dette måtte tas som bevis på manglende evne til å begeistre og mobilisere til innsats i valgkampen.
 29. Rafn understreker at politiet, lufthavnmyndighetene og flyselskapet for eftertiden bør finne frem til et felles oppsett for å viderebringe informasjon til presse og publikum på en rask og effektiv måte.
 30. Saken er nå gått gjennom bygningskontrollen, og alle offentlige instanser har godkjent byggeplanene, opplyser avdelingssjef Frithjof Bull, som skal bestille oppsett av brakkene idag.
Similar words:
noropprett
noroppsatt
sweoperett
noropprette
noroppspytt
noroppsvelt
noroppsagt
Your last searches:
 1. oppsettLast searches

# NAL Term
1 Flag småle för sig själv
2 Flag vridet
3 Flag stay in one's memory
4 Flag vise opp
5 Flag varmeflaske
6 Flag turban
7 Flag sorl
8 Flag violar
9 Flag gjøre en beregning
10 Flag en masse
11 Flag omgå
12 Flag exhilarating
13 Flag grampus
14 Flag søppelkasse
15 Flag tinn-
16 Flag överräcka
17 Flag jergón
18 Flag komplimang

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 314 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3190 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3959 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4141 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3381 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3963 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6479 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3957 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4634 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7297 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1462 - seconds.

mobiltelefon