logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for indeks:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norindeks
enggeneral [n]: index
book [n]: contents, table of contents
spageneral [n]: índice [m]
book [n]: índice [m], tabla de materias [f]
swegeneral [n]: index
Synonyms:
 1. diskografi, gratulatoria, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabell
 2. gjøremål, handleliste, hjelpeord, innhold, oppslag, oppslagsord, oversikt, overskrift, punktliste, stikkord, stikkordsliste
Derived terms:indeksregulert, indeksering, indeksere
Wiki:En indeks er et sammensatt statistisk mål som sammenfatter flere variabler. Variablene som inngår i en indeks kalles indikatorer. Hensikten med indekser er å kunne sammenfatte tallinformasjon fra flere kilder for å gi en bedre innsikt i et abstrakt sammensatt fenomen.
Example:
 1. Den amerikanske aksjeindeksen Dow Jones har falt med åtte prosent siden årsskiftet, mens Oslo Børs indeks har steget med nær 31 prosent.
 2. I mai hadde vi helt opplagt et overopphetet marked, sier Vogt, og henviser til at man ikke bare satte kursrekord med en indeks på 262,60, men også fikk nye omsetningsrekorder med en topp på 91 millioner kroner.
 3. Arbeidstempoet i bedriften er målt til 111 på en indeks der 100 er satt som normalt innenfor metallarbeide.
 4. Den nasjonale sammenslutning av innkjøpssjefers indeks viser en økning på tre prosent i løpet av april måned, hvilket de oppfatter som et tegn på en akselererende økonomisk vekst.
 5. Den norske krone ble litt svekket i valutamarkedet iformiddag, og kom opp på 99,79 i den indeks som viser kronens styrke innen valutakurven.
 6. Den norske krone ligger på ca. 101,97 i sin indeks, som er noe svakere enn vanlig.
 7. Den norske krone var iformiddag på indeks 99,90 i den kurven som bestemmer kronekursen.
 8. Den norske kronen sluttet dagen på 99,98 i sin indeks, efter å ha vaket rundt 100merket mesteparten av dagen.
 9. Den norske kronens internasjonale verdi holder seg stort sett stabil på et nivå som tilsvarer en indeks på ca. 99,00.
 10. Den plottede indeks reflekterer for det første den raske økonomiske veksten frem mot 1965 og stagnasjonen gjennom 1970 og 1980årene.
 11. Den samlede indeks som omfatter oljeutvinning, kraftforsyning og industri lå i de åtte første månedene iår 6,6 prosent over det tilsvarende nivå ifjor.
 12. Derefter skal fete sauser og ekte smør settes på indeks.
 13. Det gjør ikke oppgjøret mindre alvorlig at analysen - som en serbisk ukeavis kaller en indeks over fiendene - er utarbeidet av informasjons og propagandaavdelingen i det kroatiske kommunistforbund.
 14. Det vises i denne sammenheng til at økningen i innbetalingene til Husbanken ikke inngår fullt ut i konsumprisindeksen og at denne indeks derved blir ubrukbar til å beregne reallønnsutviklingen.
 15. Dow Jones indeks for industriaksjer steg 36 poeng til 1202,08.
 16. En høyere indeks betyr svakere krone.
 17. Gruppen sysselsetter nå ca. 125 mennesker.NOPIX er foreløbig bare kommet med en utgave av sin indeks over dataprogrammer i Norge, men nye utgaver er på trappene.
 18. I stedet for å være opptatt av komponentene bak utviklingen i vår indeks for relativ konkurranseevne, burde interessen derfor samles om det valg av politikk som selve resultatene av beregningene inviterer til.
 19. Jeg er temmelig overbevist om at bortfall av veiledende priser i sin nåværende form, slik at kjøpmennene kan foreta egenkalkulering, vil uvirke et lavere prisnivå og lavere levekostnads indeks.
 20. Kronekursen ligger nå på ca. 100,10 i sin indeks, og det er noe sterkere enn før helgen, da kronen lå rundt 100,40 i indeksen.
 21. Kurven viser hvordan den norske kronens indeks, beregnet med det vektgrunnlag som ble tatt i bruk i juli, har utviklet seg siden 1981.
 22. Målt indeks mot indeks har fondene, som hadde store resultatvariasjoner i mai, klart seg relativt bra under nedgangen.
 23. Målt med den indeks som bestemmer kursten, var den på 101,80.
 24. Norske kroner har hatt en stabil kursutvikling, og holder seg temmelig nøyaktig på indeks 100 i den kurven som bestemmer kronens verdi.
 25. Norske kroner holder seg stabil i sin kurv, og hadde iformiddag en indeks på ca. 100,06, opplyser Langeland.
 26. Pund viser fallende indeks, trolig på grunn av usikkerhet i tilknytning til OPECmøtet.
 27. På grunn av den store interesse vil neste indeks inneholde oversikter også over programvare for minidatamaskiner, tilføyer Lien.
 28. Selv om denne indeks for industriproduksjon nå er kommet opp i 101,6 i mai iår, mot 100 i 1980, er statssekretæren i Industriforbundet enig i de advarsler Norges Industriforbund kom med forleden.
 29. Statistisk Sentralbyrås indeks over verdien av detaljomsetningen for august viser syv prosent økning i forhold til august ifjor.
 30. Til tross for at AspelinStormbulls indeks for byggevarer er økt med 7,5 prosent de siste 12 måneder, viser Statistisk sentralbyrås indeks for boligblokk en økning på 4,6 prosent, og for enebolig det samme.
Similar words:
norinfiks
sweinsekt
engindeed
sweindex
norinder
engindent
engindex
Your last searches:
 1. indeksLast searches

# NAL Term
1 Flag äkta
2 Flag motstridende
3 Flag tjafs
4 Flag niño pequeño
5 Flag fortune teller
6 Flag see through
7 Flag guatemalan
8 Flag mekanisme
9 Flag tannlegevitenskap
10 Flag slapsete
11 Flag vanligtvis
12 Flag fribytter
13 Flag verksamt
14 Flag päls
15 Flag promp
16 Flag datos de base
17 Flag legalitet
18 Flag lastbilsförare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 314 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3190 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3959 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4141 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3381 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3963 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6479 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3957 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4634 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7297 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1120 - seconds.

mobiltelefon