logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for program:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engprogram
norgeneral [n]: program [n]
list [n]: program [n]
radio - television [n]: program [n]
data processing [n]: program [n]
business company [n]: dagsorden [u], program [n]
apparatus [v]: programmere
data processing [v]: programmere
spageneral [n]: programa [m]
list [n]: programa [m], itinerario [m]
radio - television [n]: programa [m]
data processing [n]: programa [m]
business company [n]: agenda [f], orden del día [m], programa [m]
apparatus [v]: programar
data processing [v]: programar
swegeneral [n]: program [n]
list [n]: program [n]
radio - television [n]: program [n]
data processing [n]: program [n]
business company [n]: dagordning [u], program [n]
apparatus [v]: programmera
data processing [v]: programmera
Synonyms:
 1. [n]: programme, system [gt], system of rules [gt]
 2. [n]: plan, programme, idea [gt], thought [gt]
 3. [n]: programme, computer program, computer programme, software [gt], software program [gt], computer software [gt], software system [gt], software package [gt], package [gt]
 4. [n]: course of study, programme, curriculum, syllabus, information [gt], info [gt]
 5. [n]: broadcast, programme, show [gt]
 6. [n]: programme, performance [gt]
 7. [n]: platform, political platform, political program, document [gt], written document [gt], papers [gt]
 8. [n]: programme, announcement [gt], promulgation [gt]
 9. [v]: programme, schedule [gt]
 10. [v]: programme, create by mental act [gt], create mentally [gt]
Derived terms:programable, programer, programmable, programmer, subprogram, assembly program, background program, academic program, algorithmic program, anti-virus program, apollo program, application program, applications programme, audit program, audit programme, c program, checking program, compiling program, computer program, computer programing, computer programme, computer programmer, computer programming, crash program, crash programme, defence program, defense program, degree program, diagnostic program, editor program, educational program, erasable programmable read-only memory, european recovery program, executive program, fortran program, gemini program, heuristic program, incentive program, input program, interpretive program, library program, linear programming, lisp program, logic programing, logic programming, malevolent program, mercury program, monitor program, monitoring program, multiprogramming, [Show less / more]
Example:
 1. It would be something Id have to program.
 2. If you do not have this program, you can download it now.
 3. Tell me about your program for the future.
 4. Improved medical technology has been one of the spin-offs of the space program.
 5. You should struggle so hard to make this program work.
 6. He didnt deny that he was formerly involved in the program.
 7. President Reagans tax program has not worked.
 8. There is a short program of local news on the radio.
 9. Michael is to be on a TV program tonight.
 10. Bob hurried home in order to watch the TV program.
 11. May I have a program?
 12. At any rate, the program was a success.
 13. The TV news program help us keep up with the world.
 14. Maybe its about time I started learning to program.
 15. The outlook for the defense program is dismal.
 16. The TV program seemed very interesting.
 17. The program is on the air.
 18. The program was broadcast over the radio yesterday.
 19. The program will be on the air before long.
 20. That program is broadcast every other week.
Results found in Norwegian dictionary
norprogram
enggeneral [n]: program
list [n]: program, itinerary
radio - televisjon [n]: program
plan [n]: schedule
computing [n]: program
business [n]: agenda, program, order of the day
spageneral [n]: programa [m]
list [n]: programa [m], itinerario [m]
radio - televisjon [n]: programa [m]
plan [n]: programa [m]
computing [n]: programa [m]
business [n]: ageneste [f], orden del día [m], programa [m]
swegeneral [n]: program
Synonyms:
 1. agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, mål, målsetting, opplegg, plan, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplan
 2. akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, programerklæring, proklamasjon
 3. applikasjon, dataprogram, kildekode, kode, programkode
 4. mykvare (muntlig mening), programvare, software
Derived terms:program som lytterne kan ringe inn til, program som seerne kan ringe inn til, programannonsør, programleder, programmere, programmerer, programmerbar, telefonprogram, underprogram, bakgrunnsprogram, kvinnelig programleder, lite program, læreprogram, mannlig programleder, programmert handling, programvare, programvare distribuert gratis, skriveprogram, tekstbehandlingsprogram, programerklæring, dataprogram, programkode, komplett programvarepakke, fri programvare, programmør, TV-program
Example:
 1. Andakten i Program 2 klokken 06.10 og i Program 1 08.15.
 2. Ansiktet mot folket er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
 3. Arbeidet i folkevalgte utvalg må kobles mer direkte inn i den politiske prosess i partiet, med vekt på oppfølging av program og vedtak, skriver gruppen.
 4. Bølgeradaren har vært utviklet gjennom Norges TekniskNaturvitenskapelig Forskningsråds program for miljøovervåkingsteknikk, og utvikling og utprøving har vært finansiert av NTNF, Statoil, Industrifondet og Askerfirmaet Informasjonskontroll A / S. Miros er nå dannet som et datterselskap av Informasjonskontroll og firmaet har ialt åtte ansatte.
 5. De tre guttenes Totaltrim program var særdeles morsomt og til å le seg ihjel av...
 6. Dette var ikke noe dårlig program for vårt hederskronede dameblad URD, som ble utgitt av Cecilie og Anna Bøe med den siste som redaktør fra 1896 frem til 1960.
 7. Eg finn grunn til å seia frå at sentralstyret nå hansamar framlegget til program for perioden 19851989 og det er i den samanheng som sentralstyret har gjeve uttale.
 8. Et ekstremistisk parti med et program som truer vår økonomiske fremtid.
 9. For å ha gledet Askerfolket med et rikt og fint nyansert filmtilbud, og gjennom sitt program og sin dyktige markedsføring å ha fått publikum til å strømme til kinoene i et antall som knapt noen våget å håpe på.
 10. Jeg har tidligere, i et program i Fjernsynet, sagt meg lei for at dette programmet virket støtende på såvidt mange mennesker.
 11. Kina har et ambisiøst program for utbygging av en betydelig kjernekraftindustri innen år 2000.
 12. Men hva med partier som svikter sine egne program og vedtak ?
 13. OB servicegarasjen skal bli studio for underholdningsavdelingens vegg til veggprogram på lørdagskveldene.
 14. Og det ble lys er navnet på en musical, og Grorud Ten Singkor er de eneste som har denne musicalen på sitt program her til lands.
 15. Pride of Black Dreams - et resyme av negrenes kamp for frihet frem til våre dager står på Ruth Reeses program, og hun håper å kunne ha det ferdig til fremførelse til høsten.
 16. Tillat meg å sitere fra Fremskrittspartiets program Skoleplikten reduseres fra 9 til 7 år slik at det åttende og niende år igjen blir frivillig.
 17. Utdanning for framtida inngår som underlagsmateriale for Arbeiderpartiets program for kommende stortingsperiode som presenteres 17. september.
 18. Vertinnene i Fjernsynets Lørdagssirkus forsøkte seg denne gang med små kvikkheter som likesom skulle fortelle at de ikke tar korreksene vedrørende forrige program særlig høytidelig, men nærmest finner dem lattervekkende.
 19. Østerrike er vant til å måtte slåss for å bli hørt hos andre, her har vi nå chansen til å være med i et overnasjonalt program med vår nasjonale selvstendighet i full behold.
 20. ONeill, at valget ikke hadde gitt Reagan mandat for å gjennomføre sitt politiske program.
 21. Arbeiderpartiets program motsetter seg reklamefinansering nå, men samtidig er det nødvendig å skaffe tilveie store summer til norske fjensynsprogram som kan ivareta vår kultur og vårt sprog, sier Steen.
 22. BI ønsker å være aktivt med i eksporten av utdannelse til uland, vi ønsker å bygge opp grunnfag og mellomfag i bedriftsøkonomi, etablere et program som fører frem til doktorgrad innen økonomisk / administrative fagområder og etablere nye spesialiseringsretninger.
 23. Boligbygging i Marka er i strid med vårt program, men med de flertallsvedtak vi efterhvert har fått om lavere utnyttelse på felter på Søndre Nordstrand enn tidligere forutsatt, økes presset mot Marka.
 24. Brahms, Bach, Debussy, Schubert.... jovisst er det et krevende program.
 25. Både representantene og gruppen har fått mange reaksjoner efter lørdagens program, sier Tungesvik.
 26. Den skrivende bruker sitt jeg, ikke som program, tror jeg, jeget manifesterer seg først og fremst i den dynamikk som driver en frem til skriveprosessen.
 27. Den såkalte dessertgenerasjonen har fått slalåmski og stereo, men ikke arbeide, bolig og rimelig studiefinansiering, sa Unge Venstres leder Erling Moe, da Venstre igår fremla sitt utkast til program for neste stortingsvalgperiode, et program som trolig fører til skatteskjerpelse.
 28. Det at en formannskandidat går ut med et program, som Skaset har gjort, er helt borti natta.
 29. Det blir noe for enhver smak, lover Nærvik om ukens program.
Results found in Swedish dictionary
sweprogram
enggeneral [n]: program
list [n]: program, itinerary
radio - television [n]: program
plan [n]: schedule
computing [n]: program
business [n]: agenda, program, order of the day
norgeneral [n]: program
spageneral [n]: programa [m]
list [n]: programa [m], itinerario [m]
radio - television [n]: programa [m]
plan [n]: programa [m]
computing [n]: programa [m]
business [n]: agenda [f], orden del día [m], programa [m]
Synonyms:
 1. schema, dagordning
 2. agenda
 3. plan, tidsschema, timplan, tidsplan, tidtabell
Derived terms:program som lyssnare kan ringa till, program som tittare kan ringa till, programannonsör, programledare, programmera, programmerare, programmerbar, telefonprogram, underprogram, programvara
Wiki:Ordet program kommer från grekiska programma och betydde ursprungligen föreskrift, anslag eller offentlig kungörelse. I dagens språkbruk har ordet kvar denna ursprungliga betydelse men användningen av ordet har också vidgats till nya områden. Program i ursprunglig betydelse kan man till exempel tala om när det gäller de trycksaker som sprids i samband med föreställningar eller sammanträden av olika slag.
Similar words:
engpram
engpro rata
engpro tem
engproblem
engproclaim
norpram
norproblem
Your last searches:
 1. programLast searches

# NAL Term
1 Flag sparsamt
2 Flag boj
3 Flag snabb-
4 Flag ser procesado
5 Flag kostnadskutt
6 Flag rycka upp med roten
7 Flag hofte-
8 Flag housemaid
9 Flag rundvandring
10 Flag er
11 Flag dislate
12 Flag rundbygg
13 Flag quadrangular
14 Flag regodearse
15 Flag ägg
16 Flag puck
17 Flag pneumoconios
18 Flag pyroteknikk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2064 - seconds.

mobiltelefon