logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for anse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noranse
enggeneral [v]: deem
mening [v]: judge, deem, find
betrakte som [v]: consider, reckon, regard as, view as, esteem [formal]
spageneral [v]: considerar, juzgar
mening [v]: juzgar, encontrar, considerar
betrakte som [v]: considerar, estimar
swegeneral [v]: anse
Synonyms:akte, anslå, bedømme, beregne, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurdere
Derived terms:allianse, ambulanse, anse ekkelt, anse som egnet å, anse for, anse som en flopp, anse vemmelig, ansett, anselig, ansette, ansette personale til, ansettelse, arroganse, assistanse, avansere, avansert, avansert teknologi, avgjørende hoppekonkurranse, balanse, balansebom, balansere, balansert, balettdanser, betalingsbalanse, bilkonkurranse, få ut av balanse, sjanse, danse, danse vals, danser, danserinne, dansesal, dansetilstelning, dekadanse, delftfajanse, differanse, distanse, distansere, en liten sjanse, ekstravaganse, fajanse, finanser, forskanse, spørrekonkurranse, spørrekonkurranseleder, fullføre konkurransen, handelsbalanse, inkompetanse, innsendt konkurransebidrag, kapasitanse, [Show less / more]
Anagrams:asen, se an
Example:
 1. En kontraktør er en person som formelt er selvstendig næringsdrivende, men i en arbeidssituasjon som utenfra sett er nærmest å anse som ansatt.
 2. Denne boken er å anse som et verdipapir, sier han.
 3. Efter min mening kan Nordahl anse seg som uskyldig så lenge han ikke er domfelt for noe straffbart forhold, sier advokat Dramer.
 4. Fra sovjetisk side er det ikke det minste grunnlag for en slik reaksjon, som er å anse utenfor enhver rimelighet, sier utenriksministeren og opplyser at det fra norsk side ikke er tatt stilling til spørsmål om ytterligere norske tiltak.
 5. Hvis jeg ikke snarest får disse dokumentene fra Regjeringsadvokaten, vil vi anse avtalen som er inngått som ugyldig.
 6. Jeg vil anse det som logisk at forslag om endring av tippenøkkelen blir reist i forbindelse med behandlingen av Kulturmeldingen senere i år.
 7. Jeg vil anse det som mest sannsynlig at vårt alternativ blir Norges nye TV2kanal.
 8. Med mindre det dukket opp nye opplysninger, må vi anse letingen som definitivt avsluttet, sa øverstkommanderende for Forsvarskommando NordNorge, generalløytnant Ulf Berg mandag kveld.
 9. Vi mener det ikke foreligger noen fare for at USA vil gå til noen invasjon i Nicaragua, men skulle det skje, vil vi anse det som en helt uakseptabel handling, erklærte utenriksminister Svenn Stray i Stortinget igår.
 10. Årets eksamen blir å anse som en prøveordning.
 11. 27åringen, som ifølge tiltalen er å anse som hovedmann, erkjente seg ikke skyldig.
 12. 28. juni 1984 avslo Fengselsstyret søknad fra JussBuss om forlengelse av avbruddstiden, fordi man på grunnlag av de legeerklæringer som da forelå, ikke hadde grunn til å anta at Busk var å anse som soningsudyktig i åpen anstalt.
 13. Andenæs, som mange vil anse som vår fremste rettslærde, tar neppe som jurist skade av dette.
 14. Av Kommuneplanen fremgår det at Markaarealene blir å anse som nye utbyggingsområder hvor pumpestasjoner, basseng, tunnel m.m. blir nødvendig.
 15. BGCs avtale med norske Statoil om kjøp av Sleipnergassen er imidlertid anslått å ha en verdi på 200 milliarder kroner, og en godkjennelse av denne vil trolig bli møtt med så stor begeistring, at en eventuell rørledning over Kanalen bare vil bli å anse som et lite skår i gleden.
 16. Både bostyret og borevisor mener at det ikke er grunnlag for å anse kjøpet av aksjene i Talent Music Organisation A / S som hovedårsaken til konkursen i Bendiksenkonsernets moderselskap.
 17. Da ektefellene Tinbergen forsket i autistiske barns bakgrunn og historie, fant de at et bestemt antall omstendigheter går igjen så ofte at det må være grunn til å anse dem som risikable miljøfaktorer som kan føre til autisme - ikke hver for seg men i forskjellige kombinasjoner med hverandre.
 18. De ansatte viser samtidig til at kostnadene ved avvikling av verftet vil påføre BMV utgifter på ca. 30 millioner, som bedriftsledelsen følgelig må anse som innsparte penger, hvis en nedleggelse kan unngås.
 19. De er rollemessig å anse som ikke skyldig inntil en domstol har funnet skyld bevist.
 20. De fleste holder denne matchen for helt åpen, men det er nok en svak tendens blant ekspertene til å anse Karpov for knepen favoritt.
 21. De nekter begge å ha hatt noen befatning med det, og politiet regner med at det fremdeles gjenstår mye efterforskning før man kan anse saken som oppklart.
 22. Den mest drepende kritikk av ligningsmåten kommer jo fra ligningsinstansene, og disse bør vel Stortinget anse som både konkurransemessig og politisk nøytrale og sakkyndige.
 23. Den siktedes advokat har overfor statsadvokaten i Eidsivating hevdet at Hamar politikammer er å anse som inhabile i efterforskningen av denne saken, i og med at politiet mener dokumentene er fjernet fra deres egne arkiver.
 24. Den tro er nå forlatt som en kimære og de fleste økonomer er nå i jubileumsåret å anse som konvertitter.
 25. Der jeg påviste at hellefisk, eller kveite, egentlig er å anse som en hellig fisk.
 26. Derimot vil advokaten - som juridisk rådgiver - anse seg forpliktet til å gi råd i hvorvidt saken bør fremmes og i hvilken utstrekning.
 27. Dermed er Zola Budd å anse som sydafrikaner til det motsatte er bevist, og hun burde ikke fått stille opp i Sentrumsløpet.
 28. Det er også grunn til å regne med at Høyre vil anse Senterpartiet som en gunstig listeforbundspartner.
 29. Det nye ved Aarflots forslag er at man skal anse de to apartheidkirkene for å ha utelukket seg selv, hvis de ikke innen 1986 har endret praksis og tar klar avstand fra raseskille.
 30. Det ville i tilfelle være å anse som en landsulykke.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
enganise
norande
norane
norange
noranke
spaante
sweande
Your last searches:
 1. anse


Anse was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) anse
Gerundio: ansende
Past participle: ansett
Indikative
1. Present
 • jeg
  anser
 • du
  anser
 • han
  anser
 • vi
  anser
 • dere
  anser
 • de
  anser
8. Perfect
 • jeg
  har ansett
 • du
  har ansett
 • han
  har ansett
 • vi
  har ansett
 • dere
  har ansett
 • de
  har ansett
2. Imperfect
 • jeg
  anså
 • du
  anså
 • han
  anså
 • vi
  anså
 • dere
  anså
 • de
  anså
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde ansett
 • du
  hadde ansett
 • han
  hadde ansett
 • vi
  hadde ansett
 • dere
  hadde ansett
 • de
  hadde ansett
4a. Future
 • jeg
  vil/skal anse
 • du
  vil/skal anse
 • han
  vil/skal anse
 • vi
  vil/skal anse
 • dere
  vil/skal anse
 • de
  vil/skal anse
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha ansett
 • du
  vil/skal ha ansett
 • han
  vil/skal ha ansett
 • vi
  vil/skal ha ansett
 • dere
  vil/skal ha ansett
 • de
  vil/skal ha ansett
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle anse
 • du
  ville/skulle anse
 • han
  ville/skulle anse
 • vi
  ville/skulle anse
 • dere
  ville/skulle anse
 • de
  ville/skulle anse
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha ansett
 • du
  ville/skulle ha ansett
 • han
  ville/skulle ha ansett
 • vi
  ville/skulle ha ansett
 • dere
  ville/skulle ha ansett
 • de
  ville/skulle ha ansett
Imperative
Affirmative
 • du
  ans!
 • vi
  La oss anse!
 • dere
  ans!
Negative
 • du
  ikke ans! (ans ikke)!
 • dere
  ikke ans! (ans ikke)!

Anse was also recognized as a Swedish verb

Infinitive: (Att) anse
Gerundio: anseande
Past participle: ansett
Indikative
1. Present
 • jeg
  anser
 • du
  anser
 • han
  anser
 • vi
  anser
 • ni
  anser
 • de
  anser
8. Perfect
 • jeg
  har ansett
 • du
  har ansett
 • han
  har ansett
 • vi
  har ansett
 • ni
  har ansett
 • de
  har ansett
2. Imperfect
 • jeg
  ansåg
 • du
  ansåg
 • han
  ansåg
 • vi
  ansåg
 • ni
  ansåg
 • de
  ansåg
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hade ansett
 • du
  hade ansett
 • han
  hade ansett
 • vi
  hade ansett
 • ni
  hade ansett
 • de
  hade ansett
4a. Future
 • jeg
  skall anse
 • du
  skall anse
 • han
  skall anse
 • vi
  skall anse
 • ni
  skall anse
 • de
  skall anse
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  skall ha ansett
 • du
  skall ha ansett
 • han
  skall ha ansett
 • vi
  skall ha ansett
 • ni
  skall ha ansett
 • de
  skall ha ansett
4b. - Or - (Possible to us both)
 • jeg
  kommer att anse
 • du
  kommer att anse
 • han
  kommer att anse
 • vi
  kommer att anse
 • ni
  kommer att anse
 • de
  kommer att anse
11b. - Or - (Possible to use both)
 • jeg
  kommer att ha ansett
 • du
  kommer att ha ansett
 • han
  kommer att ha ansett
 • vi
  kommer att ha ansett
 • ni
  kommer att ha ansett
 • de
  kommer att ha ansett
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  skulle anse
 • du
  skulle anse
 • han
  skulle anse
 • vi
  skulle anse
 • ni
  skulle anse
 • de
  skulle anse
12. Conditional perfect
 • jeg
  skulle ha ansett
 • du
  skulle ha ansett
 • han
  skulle ha ansett
 • vi
  skulle ha ansett
 • ni
  skulle ha ansett
 • de
  skulle ha ansett
Subjunctive
6. Present
 • jeg
  må anse
 • du
  må anse
 • han
  må anse
 • vi
  må anse
 • ni
  må anse
 • de
  må anse
13. present perfect
 • jeg
  må ha ansett
 • du
  må ha ansett
 • han
  må ha ansett
 • vi
  må ha ansett
 • ni
  må ha ansett
 • de
  må ha ansett
Imperative
Affirmative
 • du
  anse!
 • vi
  Låt oss anse!
 • ni
  anse!
Negative
 • du
  anse inte!
 • ni
  anse inte!

Last searches

# NAL Term
1 Flag refine
2 Flag minska
3 Flag affidavit
4 Flag Mr.
5 Flag uppskjuten
6 Flag liten dråpe
7 Flag haber
8 Flag van
9 Flag rogar
10 Flag være uvenn med
11 Flag lida skada
12 Flag skulptere
13 Flag day shift
14 Flag QDOS
15 Flag sipe
16 Flag kronprins
17 Flag cupidity
18 Flag røste for

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 435 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7642 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1067 - seconds.

mobiltelefon