logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for odd:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engodd
nornumber [a]: odd, ujevn
habit [a]: egenartet, kuriøs, orginal
person [a]: kunstig, eiendommelig
behavior [a]: eksentrisk, vridd, underlig, bisarr
curious [a]: eiendommelig, underlig
strange [a]: underlig, besynderlig, kunstig
spanumber [a]: impar
habit [a]: singular, extraño, original
person [a]: raro, extraño
behavior [a]: chiflado, caprichoso, raro, excéntrico
curious [a]: curioso, extraño
strange [a]: raro, extraño
swenumber [a]: udda, ojämn
habit [a]: egenartad, kuriös, originell
person [a]: konstig, egendomlig
behavior [a]: excentrisk, vriden, underlig, bisarr
curious [a]: egendomlig, underlig
strange [a]: underlig, besynnerlig, konstig
Synonyms:
 1. [adj]: unusual [st]
 2. [adj]: inexact [st]
 3. [adj]: curious, funny, peculiar, queer, rum, rummy, singular, strange [st], unusual [st]
 4. [adj]: unmatched, unmated, unpaired, mismatched [st]
 5. [adj]: leftover, left over, left, remaining, unexpended, unexhausted [st]
antonyms:[adj]: even
Derived terms:dodder, doddering, doddery, fodder, goddaughter, goddess, mollycoddle, nodding, oddity, oddly, oddness, odds, plodder, shoddy, sodden, toddle, toddler, odd-jobs, prodding, at odds, battle of flodden field, betting odds, boddhisatva, by all odds, cannon fodder, cloddish, coddle, coddled egg, coddler, dodderer, doddle, downtrodden, earth-goddess, earth goddess, edible-podded pea, flodden, frederick soddy, goddard, green goddess, hot toddy, loddon pondweed, mollycoddler, nodding groundsel, nodding onion, nodding thistle, nodding wild onion, noddle, odd-even check, odd-job, odd-job man, [Show less / more]
Anagrams:dod
Results found in Norwegian dictionary
norodd
engnummer [a]: odd, uneven
spanummer [a]: impar
swenummer [a]: udda
Synonyms:
 1. eiendommelig, spesiell, kunstig, ulik, avvikende, bisarr, egenartet, selsomt, merkelig, særegen, egen, underlig
 2. personlig, orginal, besynderlig
 3. annerledes, skum
 4. obskur, knepaktig, knepp, fremmed, noen
 5. skrukkete stemme, knollet, uregelmessig
 6. unik, eksepsjonell, sjeldenhet, ekstraordinær, sjeldent
 7. uvanlig
 8. typisk, mystisk, kuriøs
Derived terms:bloddryppende, blylodd, inngrodd, dypt inngrodd, trekke lodd, ekkolodd, floddike, hardlodde, hardlodding, inngrodd smuss, isbrodd, lodde, loddebolt, loddline, loddrett linje, loddemetall, loddrett, loddsnøre, lodd, lodde bort, loddent, lodden, mistrodd, ubebodd, senkelodd, toddy, odde, brodde, bebodd, brodd, flaxlodd, i lodd, lodde ut, lodding, loddtrekning, mosegrodd, odds, overgrodd, skodde, skrapelodd, tilgrodd, loddet ut, utlodde
Example:
 1. FemmålsEldar Hansen viste stor scoringsteft i cupfinalen mot Odd i 1960.
 2. Flyspesialisten ved Odd Haraldsen har hittil leiet elven i 20 år og har investert store beløp, bl.a. i en fiskerhytte Oddsbu med hotellstandard.
 3. Helt klart en øvelse for Odd Sørli, mente freestylerne.
 4. Ikke bare vil vi, men vi skal ha Magnar Lundemo og Odd Birger Skildheim som likestilte landslagstrenere og med det fulle ansvar.
 5. Jeg er selvsagt innstilt på å gjøre mitt til at vi får til en tilfredsstillende ordning med barnevakt for Odd Kristen, som fylte ett år den 18. januar.
 6. Mister Odd og andre som leier hver sin spesielle hest for 700 dollar pr. år, er velkomne når som helst.
 7. Odd With beslagla Buttedahls kontor.
 8. Politisk munnsvær av Venstreformann Odd Einar Dørum.
 9. Reagan myrdet Lennon riktignok med spørsmålstegn efter og Jeg drepte Morgan Kane i tillegg til intervjuer med markedsføreren Carl I Hagen, Andre Bjerke og Odd Nerdrum er toppartiklene i Freestyles åpningsnummer.
 10. Regiassistent er Ragnhild Hilt, og Odd Furøys stemme høres fra lysmesterens plass.
 11. Selvsagt kan vi også forstå at det kjennes noe ubehagelig og endog irriterende å ha en så frittalende fellestalsmann, skriver Odd Bye i sin SPkommentar.
 12. Skaff oss en barnevakt til Odd Kristen, og jeg skal gå inn for å forsvare VMtriumfene fra Oslo for to år siden !
 13. Tittelen finnes over en kommentar fra Senterpartiets Pressekontor, ført i pennen av redaktør Odd Bye.
 14. Ved en tilfeldighet har en anonym person fått tak i listen, kopiert den og sendt listen både til tidligere generaldirektør Odd Narud og Hydros styre, der det ble gjort klart at valglisten med Nergaards påskrift ville bli oversendt pressen dersom Nergaard ikke ble avsatt.
 15. Vi vil hele veien gjennom denne reguleringsbehandlingen kjempe imot at IBM skal til Sollerud, sa daværende gruppeleder for Ap., Odd Wivegh, i april 1982.
 16. Aksjon publikum fokuserer i altfor stor grad på byråkratiet, lyder det meget engasjert fra rådmann Odd Sagør, som viser litt tenner på skjermen fra Trondheim.
 17. Advokat Odd Syse - svigersønn av avdøde høyesterettsadvokat Harald SverdrupThygeson som var bestyrer av Quislingbeslaget i 1945 - har innrømmet at han har solgt to gjenstander som lå i svigerfarens hvelv.
 18. Aktivitet skaper aktivitet, sier formannen i Sandnes Handelsforening, Odd Berg, til Aftenposten.
 19. Alltid i godt humør og med et smil på lur, sier de andre i firmaet om skredder Odd Birkelund, som i 30 år har jobbet hos Oscar Bengtson A / S. For denne innsats fikk Birkelund nylig Det Kgl. Selskap for Norges Vels medalje.
 20. Antarktis er det minst utforskede område i verden, fremholder Odd Rogne, som opplyser at skipet går fra Norge allerede i desember.
 21. At jeg selv gikk til Arbeiderpartiets formann og overleverte brevet personlig, var nettopp for å understreke hvor viktig denne saken er for Venstre, sier Odd Einar Dørum til Aftenposten.
 22. Avisen har efter loven ikke noe selvstendig reklamerettslig ansvar ut over at avisen normalt gjør annonsøren oppmerksom på at innholdet i annonsen kan stride mot loven, sier annonsedirektør Odd Bøe i Aftenposten.
 23. Bakgrunnen for min anbefaling er den forutsetning som var helt klar da kommunehelseloven ble vedtatt, nemlig at egenandelene for alle leger skulle være de samme, poengterer Odd Holøs.
 24. Bare en detalj gjenstår, nemlig å få Odd Sørli avgårde til Sarajevo.
 25. Bevilgningene til helse og sosialformål i kommunene må forhøyes med 1,4 milliarder kroner neste år, sa Venstres leder Odd Einar Dørum på en pressekonferanse i Bergen mandag.
 26. Bostyrets melding til skifteretten er egnet til misforståelse i sin kritikk av Noemfos styre og daglige ledelse, heter det i en melding fra tidligere forretningsfører Odd Paulsen i det konkursrammede Norsk Olje og Energimedarbeideres Fellesorganisasjon.
 27. Bråket er slutt, samarbeidet gjenopprettet konstaterer NFFs president Odd Flattum NFFs tidligere generalsekretær Nicolai Johansen lyktes i sitt meglingsforsøk.
 28. Byggeforskriftene er fulgt, fremholder Odd Bergli, prosjektsjef i feltutbyggingsavdelingen i Moelven Brug A / S overfor Aftenposten.
 29. De politikere som skal komme med sine svar er Venstres formann Odd Einar Dørum, Senterpartiets nestformann Anne Enger Lahnstein, stortingsrepresentant Marit Rotnes fra Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde fra Sosialistisk Venstreparti og personlig sekretær for sosialministeren, Grete Horntvedt fra Høyre.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engodds
engode
norodde
norodds
norode
spaoda
sweode
Your last searches:
 1. oddLast searches

# NAL Term
1 Flag gepard
2 Flag utplåna
3 Flag census
4 Flag gjeldhaver
5 Flag acampanado
6 Flag utlån
7 Flag lenshøyhet
8 Flag utländsk valuta
9 Flag trujal
10 Flag utførsel
11 Flag kolsyra
12 Flag utførende
13 Flag desaforado
14 Flag utförligt
15 Flag utfärda
16 Flag obehandlad
17 Flag truhán
18 Flag utestående framtann

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8210 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2326 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6654 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1778 - seconds.

mobiltelefon