logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ste:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norste
engmetallurgi [n]: anvil
anatomy [n]: anvil, incus
tau [a]: tight, taut
materiale [a]: rigid
spametallurgi [n]: yunque [m]
anatomy [n]: yunque [m]
tau [a]: tirante
materiale [a]: rígido
swemetallurgi [n]: städ
tau [a]: styv
Derived terms:abbedkloster, absolutt laveste, edelstein, året mønster, adresseregister, ekthetsstempel, alabaster, sterk øl, allestedsnærværende, aller beste, altstemme, Amsterdam, puste, puste inn, puste lettere, puste med en pipende lyd, puste ut, pustebevsær, andelsfeste, andpusten, pusteorgan, pustenød, pustepause, anestesi, anførselstegn, engstelse, engstes, engstelig, annetsteds, anstendig, anstendighet, antaste, prestefiendtlig, apostel, vaktliste, arrestere, arrestert, artisteri, assistent, assistere, assisterende, avstedkomme, avstedkomme stor oppstandelse, asteni, asters, asterisk, asteroide, sette avsted igjen, gjenvinne pusten, gjenkaste, [Show less / more]
Example:
 1. Denne løkstørrelsen er den vanlig ste for havetulipaner, og mindre bør man ikke velge, skriver Norsk Hagetidend.
 2. Dette var på den tiden da lærernøden var på det stør ste.
 3. Gårdsrommene som før var husets bakside og hovedsakelig brukt til oppbevaring av søppelkasser og tørking av tøy, har efterhvert blitt byboernes viktig ste uteoppholdsareal.
 4. Hvis vi nå tror at det er sterke følelser og lidenskaper som gjør froskene så uadskillelige, er vi nok kommet i skade for å menneskeliggjøre dyrene i me ste laget.
 5. Men klosteret inneholdt bare en ene ste tysker, en vaktmester som skulle efterse bygningene efter at tyskerne hadde evakuert de sivile og plassert de verdifulle boksamlingene i Vatikanet.
 6. På Østlandet finnes den først og fremst noen få ste der nær svenskegrensen, for eksempel i Trysil og indre Østfold.
 7. ste.
 8. Et verdenskjent steinfirma, STE Pele i Frankrike, tar hvert kilo vi driver ut, opplyser Lund og Svensen.
 9. Av de fem verkene blir Ste#phen Alberts 40 minutter lange symfoni betegnet som den beste.
 10. Det er samarbeidet med franske STE Pele som har ført til at vi bare kan pøse på.
 11. Det er åpenbart at kamplysten nå er over hos det store flertall av grubearbeidere, men allikevel var det en håndfull trofa ste Scargilltilhengere som møtte nyheten i Sheffield med demonstrasjoner og tilrop som dere har solgt vårt siste forhandlingskort.
 12. Man går i København. Og når føttene blir trette, kan man gå inn i Glyptoteket, der palmene strekker seg mot et høyt loft, der det er springvann og svalende møte med fornem skulptur signert Ste phan Sinding og Auguste Rodin for å ha nevnt to.
 13. Og samtidig et klart uttrykk for at man er fullt klar over hva alternativet Harlem Brundtland / Førde / Ste ønbech etc. vil innebære for den enkelte og for landet.
 14. STE Pele har forbindelser over alt.
 15. Toru Takemitsus RiverRun fikk sin førstefremførelse av pianisten Peter Serkin og Los Angeles Philharmonic under Simon Rattles ledelse, og i Kennedysentret i Washington ble Ste#phen Alberts RiverRun kjølsatt av National Symphony under Mstislav Rostropovitsj overoppsyn.
 16. USAs ambassadør på Filippinene, Ste phen Bosworth, sa forleden at kommunistopprøret nå er omfattende, geriljaen er bedre organisert og sterkere engasjert enn tidligere.
Similar words:
engstem
engstep
engstew
norsta
norsted
norsteg
norstek
Your last searches:
 1. steLast searches

# NAL Term
1 Flag frolic
2 Flag seldon
3 Flag simulering
4 Flag vindusramme
5 Flag problemas de respiración
6 Flag vindstöt
7 Flag vanaglorioso
8 Flag viva
9 Flag vingle
10 Flag equipaje de mano
11 Flag merchant
12 Flag härligt
13 Flag encarecidamente
14 Flag vinsnegle
15 Flag sprade
16 Flag hydrocarbon
17 Flag hangout
18 Flag askeblond

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1178 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2432 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7895 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2158 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2745 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5675 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6491 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6999 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1742 - seconds.

mobiltelefon